Alle lag får fordelt 1-3 dager de har ansvaret for gjennomføring av kamparrangementet i Frognhallen i løpet av sesongen.

Hvor mange dager hvert lag skal arrangere blir fordelt etter størrelse på arrangement, antall spillere på laget og antall kampdager. Fordelingen skjer hvert halvår, så fort terminlister blir publisert.

Sett dere godt inn Veilder for kamparrangement Covid 19.

Nyeste versjon er V2.3.